Navštivte náš nový digitální showroom Škoda v Kunraticích - Více informací

Zásady pro zpracování osobních údajů

TELEFONICKÁ NEBO EMAILOVÁ POPTÁVKA/OBJEDNÁVKA (zboží, služeb), POPTÁVKA/OBJEDNÁVKA (zboží, služeb) UČINĚNÁ OSOBNĚ V PROVOZOVNĚ SPRÁVCE

Právní základ a účel a zpracování osobních údajů:

  • plnění (uzavření) smlouvy - realizace zákaznické poptávky/objednávky;

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: veškeré osobní údaje, které subjekt osobních údajů Správci v rámci poptávky/objednávky sám sdělí – jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, identifikační číslo) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa).

Způsob zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy.

Doba zpracování osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou k realizaci zákaznické poptávky/objednávky, tj. do doby uzavření smlouvy se subjektem údajů nebo v případě, že smlouva nebude následně se subjektem údajů uzavřena, tak po dobu 1 měsíce od doručení poptávky/objednávky Správci.

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty: Osobní údaje mohou mýt poskytnuty provozovateli informačního systému a IT systému Správce, provozovateli webu, auditorům a advokátům Správce. Na vyžádání mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetích zemí.