Auto Jarov - Ringhoffer Open 2018

Ringhoffer Golf Club navazuje na činnost klubu, který vznikl již v roce 1931.

Golfový klub je nositelem jména rodiny Ringhofferů a toto je užíváno s laskavým svolením posledního žijícího potomka - barona Emanuela Ringhoffera.

S touto tradicí jsme se rozhodli představit nový model značky AUDI A